Previous Home Next
PICT0918
(Texten på skylten)
DRÄNGASTENEN
Detta är en drängasten eller lyftelsen som den också kan kallas. Förr fanns sådana stenar i de flesta socknar. Den unge man som kunde lyfta stenen ansågs fullgod dräng.

Den här drängastenen har legat vid Håvens bro, där en gren av Lidan bildar gräns mellan Floby och Grolanda. Den låg på gården Dikarbos ägor. Där samlades ungdomar från de båda nämnda socknarna men också från grannsocknar för att pröva sina krafter. Ännu talar man om legendariska kraftkarlar som lyfte stenen i brösthöjd eller bar den över landsvägen.

Stenen höll på att bli glömd och på 1940-talet flyttades den till Floby:s idrottsplats vid Vist för träning i styrkelyft. Sedan låg den en tid vid JUF:s klubblokal f.d. Komministergåden innan den komkring 1970 flyttades till Alphem. Stenen väger 114,7 kilo. Lyft den gärna, men var försiktig med ryggen